18 maja 2017

Wyznawane wartości istotne dla biznesu

Jakimi wartościami warto się kierować, aby osiągnąć sukces? Wyniki najnowszego badania Okaeri Consulting na temat znaczenia wartości w życiu zawodowym pokazują, że wbrew dość powszechnej opinii, w miejscu pracy i w prowadzeniu firmy warto kierować się czymś więcej niż ambicjami i zyskiem.

 

Osiągnięcie sukcesu a wyznawane wartości

Pracowników i pracodawców (małe, średnie i duże firmy) zapytano o trzy najważniejsze wartości w życiu zawodowym i ich wpływ na odniesienie sukcesu. Jedną z najistotniejszych wartości wskazanych przez respondentów było „uczciwe życie”. Odpowiedź tę wskazała ponad połowa pracodawców i 38 % pracowników. Dobrobyt, bogactwo i sława nie mają dla pracodawców takiego znaczenia, jak dla pracowników (5%;25%). Z kolei pośród pracowników powszechniejszą niż u pracodawców wartością jest wykształcenie – takiej odpowiedzi udzieliło 35% badanych (21% wśród pracodawców). Pracownicy w przeciwieństwie do pracodawców bardziej wierzą także w osiągnięcie sukcesu w biznesie dzięki relacjom przyjacielskim. Taką wartość wskazało 14% procent pracowników, przy czym tylko 1% pracodawców.

 

Zysk i rozwój własny są istotne dla rozwoju kariery zawodowej czy prowadzonego biznesu. Przeprowadzone badanie potwierdza jednak, że solidnym fundamentem, tak samo w życiu prywatnym jak i zawodowym jest właśnie kodeks wartości. Wybitne osoby ze świata biznesu i sektora rekrutacji komentujące badanie Okaeri podkreślają, że wyznawane wartości powinny być spójne w każdej części życia. Praca zajmuje nawet 70% dostępnego czasu, czyli znaczącą jego część. Niekiedy wydawać się może, że praca to świat oderwany od tego co jest dla wielu najcenniejsze – rodziny, przyjaciół, czasu dla siebie. Czy to, oznacza, że w życiu zawodowym powinniśmy kierować się innym systemem wartości? Wykonywane obowiązki czy rozwijany biznes mają wpływ na ludzi – począwszy od pracowników, współpracowników, czy klientów firmy po życie naszej rodziny i nasze własne. Respondenci badania nt. „Znaczenie wartości w życiu zawodowym” zgodnie przyznają – wyznawane wartości są istotne w życiu zawodowym.  

 

Wartości organizacji a wartości pracownika

W oczach pracodawców, wartości wyznawane przez kandydatów na pracowników mają duże znaczenie. 63% pracodawców zadeklarowało, że wartości ogółem mają wpływ na wybór dokonywany w trakcie rekrutacji. Nie chodzi tu jednak o spójność względem poglądów politycznych czy religijnych. W czasach, w których na rynku pracy jest wielu doskonale wykształconych fachowców, organizacje poszukują ciekawych, wartościowych ludzi, którzy poza świetnymi kompetencjami wzbogacą firmę w innym zakresie. Pracownik, który dobrze czuje się w organizacji, rozumie i podziela jej wartości, wie z czego wynikają i jaki jest ich cel, ma zwiększoną motywację do pracy i chętniej zwiąże się z firmą na lata. Otwarte rozmowy o wartościach pozwalają zaś określić wzajemne oczekiwania, budują zaangażowanie i komunikację w zespole, a to z kolei realnie pozytywnie oddziałuje na biznes.

Wyciągając wnioski z badania, zarówno jeśli jesteśmy pracodawcą jak i pracownikiem; pozostawajmy spójnymi, wartości które przyświecają nam w życiu prywatnym muszą mieć odwzorowanie w życiu zawodowym. Jak bardzo byśmy nie opowiadali o swoich przekonaniach, zasadach i planach – nie będzie to miało większego znaczenia, jeśli nie podeprzemy swoich deklaracji własnym przykładem.

 

Cały raport „Znaczenie wartości w życiu zawodowym” dostępny jest na stronie http://www.okpr.pl/files/raport.pdf 

 

 

Ethics w social mediach

Śledź profil Ethics. Szkoły Praktyków Biznesu i bądź na bieżąco!

Copyright ETHICS