05 kwietnia 2017

Wartościowa firma… czyli jaka?

Mogłoby się wydawać, że wartościowa firma to ta, która posiada wysoki parametr rentowności. Co więc z wartościami niematerialnymi? Co w biznesie właściwie oznacza słowo „wartość”?

 

Według psychologa Miltona Rokeacha z Uniwersytetu Michigan: „Wartości są to bowiem te normy i zasady postępowania, które umożliwiają rozwój człowieka i osiągnięcie satysfakcji w życiu”.  To stwierdzenie idealnie odzwierciedla zarządzanie biznesem poprzez wartości. Dzięki takiemu podejściu do modelu zarządzania firma zyskuje szereg korzyści, zarówno wizerunkowych, jak i wynikających z odczuwanej przez pracowników satysfakcji.

 

Firma zarządzana poprzez wartości:

  • znacząco wyróżnia się na tle konkurencji. Świadomi klienci coraz częściej wybierają marki, które oferują im coś więcej niż tylko dobrej jakości produkty. Wartością dodaną są w tym aspekcie, np. zaangażowanie w akcje społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw czy  posiadanie podobnych poglądów w kwestii etyki, religii czy choćby ochrony środowiska.

  • jest wzorem do naśladowania. Otwarcie mówiąc o kultywowanych wartościach firma może stać się zarówno podnoszącym standardy liderem, godnym naśladowania dla konkurencji, ale także przykładem dla klientów. Obecnie to, jakie wybieramy marki ma znaczący wpływ na nasz styl życia.

  • przyciąga lojalnych, utalentowanych i zmotywowanych pracowników. Każdy z nas szuka pracy, która da mu pełną satysfakcję. Świadomość, że pracuje się w firmie, która postępuje według określonych – na dodatek spójnych z naszymi – zasad wpływa na nasze poczucie lojalności i zaangażowania w realizację wspólnego celu.

  • jest lepiej przygotowana na zmiany. Każda zmiana zachodząca w organizacji może wzbudzać w pracownikach niepokój i poczucie destabilizacji. Wyznawanie przez firmę niezmiennych wartości daje pracownikom poczucie celu i bezpieczeństwa w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

  • łatwiej znosi sytuacje kryzysowe. Utrwalony wizerunek firmy, która przestrzega określonych zasad i kieruje się wartościami ułatwia przebrnięcie przez sytuacje kryzysowe. Klienci łatwiej wybaczają markom, które zapisały się w ich pamięci jako odpowiedzialne i oferujące coś więcej niż tylko produkty i usługi.

  • czyni więcej dobra. W firmach, w których przestrzega się jasno określonych wartości występuje większe poczucie motywacji i przynależności do wspólnoty. Pracownicy chętniej angażują się w akcje społeczne i charytatywne oraz znacznie częściej wychodzą z inicjatywą realizacji dobroczynnych projektów.

 

Jak określić wartości dla biznesu?

Nigdy nie należy projektować wartości pod profil działalności firmy. Wartości powinny naturalnie wynikać z cech osobowości osób składających się na firmę. W małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej określane są one autorytarnie poprzez lidera, czyli właściciela i zarządcę firmy. W największych firmach, jeśli wartości nie narodziły się w głowie lidera wraz z pomysłem na biznes – określa się je w demokratycznym procesie z udziałem różnych grup pracowniczych.

 

W zarządzaniu firmą poprzez wartości najważniejsze jest jednak to, aby były to wartości szczere i realnie praktykowane. Sama deklaracja wartości oraz brak odzwierciedlenia ich w działalności firmy sprawi, że będzie ona odbierana za niewiarygodną, a co za tym idzie nieatrakcyjną w oczach klienta.

 

Musimy pamiętać, że Polska jest krajem o bardzo niskim poziomie zaufania społecznego. To zjawisko nie dotyczy jedynie relacji międzyludzkich, ale również biznesowych.

Okres świąteczny to dobry moment na zastanowienie się nad wartościami, jakie przyświecają firmie, w której pracujemy bądź którą prowadzimy. Czy czujemy się z nimi zgodni? Może to dobry czas na weryfikację aktualnych wartości naszej firmy? 

Weryfikację wartości najlepiej rozpocząć od przyjrzenia się podstawowym elementom, które stanowią fundament organizacji – misji, wizji i strategii. Chcąc przeanalizować misję naszej organizacji musimy ponownie zadać sobie pytanie: „Dlaczego istniejemy?”. Odpowiedź pozwoli nam przejść do weryfikacji wizji przedsiębiorstwa: „Czym chcemy zostać w przyszłości? Co chcemy osiągnąć?”. Znając cel organizacji możemy przejść do analizowania sposobu jego realizacji, czyli strategii. W trakcie tych rozważań w sposób naturalny powinny zarysować się wartości, które przyświecają przedsiębiorstwu i budują jego kulturę organizacyjną.

 

Agnieszka Michalik – specjalista ds. public relations i marketingu medialnego, junior konsultant w Okaeri Consulting, butiku consultingowym dostarczającym rozwiązania
w zakresie corporate PR i crisis management, entuzjastka koncepcji Corporate Social Responsibility i kampanii społecznych.

 

 

 

 

 

Ethics w social mediach

Śledź profil Ethics. Szkoły Praktyków Biznesu i bądź na bieżąco!

Copyright ETHICS